Nacházíte se zde: CZ Building Group » O společnosti

O společnosti

Profil společnosti

CZ-Building group a.s. je dynamicky se rozrůstající společnost, která na trhu působí od roku 2009. Naše společnost standardně nabízí profesionální dodávky zemních prací, demolicí, výstavby komunikací, kanalizačních systémů, melioračních prací, budování hrází, recyklaci materiálů, autodopravu a vlastní přepravu těžkých strojů, odpadové hospodářství, rekultivaci černých skládek a bývalých těžebních prostor, údržbu zeleně a těžbu dřeva.

Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce s vysokou produktivitou a kvalitou. Tato vyhovuje technicky náročnému prostředí pro zemní práce a demolice. Naší předností je vysoká kvalita realizovaných děl, efektivita a rychlost. Vše provádíme v souladu s platnou legislativou vztahující se k životnímu prostředí. Samozřejmostí je také stabilní tým profesionálních a zkušených pracovníků.

Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Práce zabezpečujeme v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami a požadavky zákazníka.

Působíme na území celé České republiky

Předmětem podnikání společnosti

-    Projektová činnost ve výstavbě
-    provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
-    Projektová činnost ve výstavbě
-    Silniční motorová doprava
-    Hornická činnost
-    Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )

Stavební činnost CZ-Building group a.s.

Stavební firma CZ-Building group a.s. se zaměřuje na výstavbu ekologických, dopravních, pozemních staveb a demolic staveb. Provádíme přípravu území, pokládku inženýrských sítí a sadové úpravy.

Disponujeme moderní technikou, které plně dostačuje k výstavbě všech druhů staveb. Naši zaměstnanci jsou každoročně proškolováni v oblasti BOZP.

Pozemní stavby

•    Kompletní zemní práce pro všechny stavby
•    Hrubé terénní úpravy
•    Výstavbu komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť
•    Výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
•    Výstavbu a rekonstrukci vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
•    Pokládku inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu

Demolice

•    Inženýrská činnost
•    Ruční rozebírání objektů pomocí malé mechanizace
•    Mechanické rozebírání objektů těžkou mechanizací
•    Vyklízení objektů a sanace pozemků
•    Destrukce objektů pomocí trhacích prací
•    Recyklace betonové i cihelné suti včetně separace kovů
•    Separace, třídění a likvidace odpadů
•    Celková rekultivace nebo příprava území pro následné činnosti

Autodoprava

•    Přepravujeme volně ložené stavební a sypké materiály v rámci celé České nebo Slovenské republiky velkoobjemovými návěsovými soupravami s nosností 28 až 32 tun
•    Zajišťujeme přepravu výkopků nebo těženého materiálu v terénu přívěsovými soupravami nebo sólo vozidly s pohonem 6 x 6, 8 x 6 nebo 8 x 8 s nosností od 13 do 28 tun v rámci staveb, těžebních aktivit, sanací, rekultivací atd.
•    Společnost i vozidla jsou vybavena na přepravu nebezpečných nákladů v režimu ADR a i v této oblasti máme mnoholeté zkušenosti

Dopravní stavby

•    výstavbu pozemních komunikací všech typů
•    výstavbu chodníků a zpevněných ploch
•    výstavbu cyklistických tras
•    kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
•    realizaci konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
•    sanaci svahů

Technické a biologické rekultivace

•    Technická a biologická rekultivace skládek
•    Technická a biologická rekultivace odkališť
•    Technická a biologická rekultivace prostorů po těžební činnosti
•    Sanace starých ekologických zátěží
•    Výstavba kompostáren


Aktuality
Detail22.07.2013 | čtvrtekTisková zpráva CAT 312

V měsíci červnu se náš strojový park rozrostl o nové..

Nepřehlédněte
SEO optimalizace