Nacházíte se zde: CZ Building Group » Portfolio služeb » Rekultivace

Technické a biologické rekultivace

Společnost CZ-Building group a.s. zaměřuje svoji činnost také na rekultivace skládek, odkališť elektráren, odkališť při důlní činnosti. Mezi realizovanými projekty se objevují rovněž výstavba kompostáren. Působnost společnosti se postupně rozšiřuje na celé území naší republiky.

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

•    Technická a biologická rekultivace skládek
•    Technická a biologická rekultivace odkališť
•    Technická a biologická rekultivace prostorů po těžební činnosti
•    Sanace starých ekologických zátěží
•    Výstavba kompostáren

Reference

steti.jpg

STAVBA: Rozšíření skládky Mondi Štětí
INVESTOR: Mondi a.s.
OBJEDNATEL: Mondi a.s.   
TERMÍN REALIZACE: 09/2011 až 03/2012
OBJEM PRACÍ:
-    odkopy pro skládku v objemu 20 000m3
-    sejmutí ornice 28 000 m2
-    Izolace skládky PE folii 18 000m2
-    Svahování skládky 18 000m2
-    Pokládka pneumatik 18 000 m2
-    štěrkové drenážní vrstvy 18 000 m2

steti2.jpg

rekul.jpg

STAVBA: Oprava komunikace III.třídy Hrdlořezy - Debř
INVESTOR: Středočeský kraj
OBJEDNATEL: OHL – -ŽS a.s   
TERMÍN REALIZACE: 09/20011 – 11/2012
OBJEM PRACÍ:         
-    odkopy komunikace 16 000 m3
-    Frézování živice tl do 15 cm o objemu 12 000m2
-    Výstavba gabionových stěn 2 000 m3
-    kvalitativní úprava zemin stabilizací 12 000 m2
-    demolice opěrných stěn o objemu 8 000 m3
-    štěrkové vrstvy pro komunikace 12 000 m2

rekul2.jpg

Aktuality
Detail22.07.2013 | čtvrtekTisková zpráva CAT 312

V měsíci červnu se náš strojový park rozrostl o nové..

Nepřehlédněte
SEO optimalizace